Günlük Gazeteler

Hava Durumu

İSTANBUL

Bülten

Rêve de Miel® serisinden bal ve değerli botanik yağlar ile kuru ciltlere mucizevi bir dokunuş!

Nuxe'ün en sevilen serilerinden, bal özlü Rêve de Miel® serisinin formülü Propolis Oleoaktifleri ve Shea Yağı ile zenginleştiriliyor ve yepyeni ürünler ile genişliyor. Ballı içeriğiyle onarıcı Super Balm kuru ve hassas ciltler için acil durumların kurtarıcısı olarak aileye katılıyor. Ultra besleyici ve onarıcı dudak balsamı ve ultra rahatlatıcı vücut kremi ise yenilenen formülleriyle her zamankinden daha güçlü ve onarıcı!

Ballı içeriğiyle onarıcı Super Balm

Cildinizin kuru ve hassas bölgelerinin yeni kahramanı

Cildin yanaklar, burun kenarları, dirsekler ve topuklar gibi kuru ve hassas bölgeleri özel bakıma ihtiyaç̧ duyar. %97 doğal içerikli formülüyle Nuxe Onarıcı Super Balm, besleyici
ve onarıcı bir konsantrasyon sunuyor. Bal ve balmumunun değerli botanik yağlarla buluştuğu içerik cildin acil durum çağrısına anında yanıt veriyor, cildi onarıyor ve rahatlatıyor. Aynı zamanda manikür ve pedikür sırasında tırnak etini yumuşatıp tırnağa bakım yapıyor ve el-ayak bakımının vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.

Alüminyum kutusuyla hem orijinal bir görünüm, hem de pratik bir kullanım sunan Nuxe Onarıcı Super Balm, gün boyunca makyaj çantanızın vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday. Her an kurtarıcınız olacak ürün, botanik yağlarla balmumunun birleşiminden doğan eşsiz dokusuyla da yapışkan olmayan, deride kısa sürede emilen bir formül sunuyor. Bu tensel kullanım keyfi nektar, çiçek balı, mimoza ve vanilya notalarıyla zenginleşen, büyüleyici bir kokuyla harmanlanarak benzersiz bir cilt bakım deneyimi vadediyor.

Tüm ailenin kurtarıcısı

Bu doğal ve eşsiz, çok amaçlı cilt bakım mucizesi ailenin tüm üyelerine hitap ediyor: Dermatolojik gözlem eşliğinde farklı yaş gruplarında test edilen Nuxe Onarıcı Super Balm, 36 aydan itibaren çocuklara da güvenle uygulanabiliyor.

Fiyat: 60 TL 

Bal Özlü Dudak Balsamı - Ultra besleyici ve onarıcı

Dudak balsamı yenilenen formülüyle kuru ve yıpranmış dudaklar için daha güçlü ve onarıcı. İçeriğindeki akasya balı, değerli botanik yağlar, balmumuna eklenen Shea yağı ve Propolis Oleoaktifleri dudakları nemlendirmek, yumuşatmak ve gerginlik hissini azaltmak için mükemmel! Orijinal formülün o benzersiz imza dokusu ve kokusu, zengin, tende eriyen yapısıyla ve sabit yağların doğal kokusuyla çok tanıdık ve her uygulamada kullanım keyfi garantili!

Fiyat: 40 TL 

Ultra Rahatlatıcı Vücut Kremi

Kuru ve hassas ciltlerin olmazsa olmazı bu vücut kremi, yoğun yapısına rağmen cilt tarafından hızlı bir şekilde yeni emilen formülüyle anında rahatlama sağlıyor.
%95,5 doğal içeriği bal, Shea yağı, değerli botanik yağlar (pirinç kepeği ve susam) ve Argan yağı ile cildi besliyor ve geride saten yumuşaklığı bırakıyor. Kadifemsi yumuşaklığa sahip bitirişiyle olağanüstü bir formüle sahip olan Ultra Rahatlatıcı Vücut Kremi kalıcı bir rahatlık hissi sunuyor!

Fiyat: 95 TL

Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

Cumhurbaşkanlığında İletişim Başkanlığının görev ve yetkileri belirlendi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin ulus ve esaslar belirlendi.

(AA)- İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanlığına bağlı genel bütçeli İletişim Başkanlığının kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen kararnameye göre, Başkanlık, devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca belirlenecek stratejilerin tespitine yardımcı olacak.

Tanıtma Fonuna ilişkin iş ve işlemleri yürütecek olan Başkanlık, kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlayacak, bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapacak.

Türkiye'nin dış tanıtım faaliyetlerini de yönlendirecek olan Başkanlık, uluslararası platformlarda uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik kamu diplomasisi yöntem ve araçlarını kullanarak stratejik iletişim ve tanıtım faaliyetleri konusunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini, koordinasyonu sağlayacak.

Başkanlık, Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip edecek, değerlendirecek, bunlara karşı sorumlu kamu kurumlarıyla iş birliği yapacak, gerekli tedbirleri alacak.

Yabancı ülkelerde Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda yapılan aydınlatma faaliyetlerine katılacak Başkanlık, enformasyon ve aydınlatma faaliyetlerini Türkiye'nin dış politikasını destekleyecek şekilde düzenleyecek.

Vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin talep, görüş ve önerilerini kolayca iletebilmelerine yönelik tedbirleri alacak olan Başkanlık, basınla ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli çalışmalarda bulunacak.

Basın kartı düzenleyecek

Yerli ve yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeleri yapacak, gerekli tedbirleri alacak Başkanlık, görev alanına giren konularda faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının başarılı çalışmalar yapabilmeleri için kapasite geliştirme program ve projeleri geliştirecek, uygulayacak ve benzeri çalışmalara, projelere idari ve mali destekte bulunacak.

Başkanlığın görev alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınları planlayarak yayımlayacak veya yayımlatacak Başkanlık, basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenleyecek, Basın Kartı Komisyonunun sekretarya faaliyetlerini yürütecek.

Türkiye Medya Veri Tabanı oluşturulacak

Türkiye Medya Veri Tabanını oluşturacak ve güncel kalmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alacak Başkanlık, basın yayın alanına yönelik yerli ve yabancı basın mensupları için mesleki eğitimler düzenleyecek.

Öte yandan Başkanlık, görevlerini yerine getirirken faaliyetin ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Politika Kurullarının görüşlerini de alacak.

Başkanlığın en üst amiri olan Başkan, İletişim Başkanlığını, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak yönetecek.

Bütçe teklifini hazırlayacak, belirlenen amaç, politika, strateji ve performans hedef ve ölçütleri doğrultusunda uygulamayı yürütecek, izleyecek ve raporlayacak olan Başkan, Başkanlığın yönetim sistemlerini gözden geçirecek, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetecek ve yönetimin geliştirilmesini sağlayacak.

Faaliyet alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmakla da yükümlü olan Başkan, koordinasyonu da gerçekleştirecek.

Başkanın görev alanları arasında Tanıtma Fonuna ilişkin incelenen projelerin kabulünü ve denetim sonuçlarını Cumhurbaşkanının onayına sunmak da yer alacak.

Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yapacak Başkan, görevlerin yürütülmesinde doğrudan cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak.

Hizmet birimleri belirlendi

Başkanlığın hizmet birimleri, Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanlığı, Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Tercüme Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliğinden oluşacak.

Başkanlık her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı (AA) bölümündeki ödeneği aşmamak üzere AA ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili olacak.

Tanıtma Fonundan faydalanabilecek projeleri inceleyecek veya inceletebilecek Başkanlık, inceleme neticesinde uygun bulunan projeleri Cumhurbaşkanına sunacak. Projeler için yapılacak yardım ve tahsis tutarları Cumhurbaşkanınca tespit edilecek.

Yapılan kontrol ve denetlemeler neticesinde protokollere ve proje dökümanlarına uygun olarak gerçekleştirilmediği tespit edilen projeler için yapılan yardım ve tahsis tutarlarının tamamının veya bir kısmının ödenmemesine, gerektiğinde de ödenmiş tutarların geri alınmasına Cumhurbaşkanınca karar verilecek.

Başkanlık, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda araştırma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve toplantılar düzenleme ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yaptırabilecek, bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alabilecek.

Bu kapsamdaki faaliyetler ile Başkanlığa teklif edilen projelerin değerlendirilmesi ve desteklenen projelerin izlenmesine ilişkin hizmet alımlarında görev alan kamu görevlileri ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişiler için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak harcamalar Başkanlık bütçesinden karşılanacak.

İş birliği yapacak

Başkanlıkça desteklenen araştırma-geliştirme projelerinde proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında görev yapan öğretim elemanlarına onaylanan projede belirlenen tutarlar üzerinden ödeme yapılabilecek. Projede görev yapan ve kamu görevlisi olmayan diğer personele onaylanan projede belirlenen tutarlar üzerinden hizmet bedeli ödenebilecek.

Başkanlık, görev alanına giren konularda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile yakın iş birliği içinde bulunacak.

Başkanlıkta görev yapan her kademedeki yöneticiler, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Cumhurbaşkanı tarafından verilecek emir ve direktifler ile sıralı yöneticiler tarafından verilecek emir ve talimatlar yönünde mevzuata uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumlu olacak.

Başkanlık, görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapabilecek.

Bunun yanı sıra kararnamenin "Atıflar ve değişiklik hükümleri" bölümünde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin görev ve yetkilerine ilişkin de düzenleme yapıldı.

Buna göre, PTT'nin yurt içinde ve dışında şirket kurma ve kurulu bulunan şirketlere ortak olmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

PTT, uluslararası birlik ve kuruluşların çalışmalarında işletmeci olarak posta sektörünü temsil etmeye ve protokol yapmaya yetkili olacak.

Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevlerine ile faaliyet alanları da kararnameyle düzenlendi.

Haber tarihi: 24 / 07 / 2018
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Önceki: Ünal Karaman'dan destek açıklaması
Sonraki: Federer'den zorunlu ara
Henüz yorum bulunmamaktadır. İlk yorumu siz yapabilirsiniz.

Ad, Soyad *
E-Mail
Kalan karekter sayısı:
Yorum *
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
*
(* Doldurulması zorunlu alanlar)
İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: pluscreativeajans.com